Tìm về phía Tây Bắc của Lào, bạn sẽ đến được với tỉnh Bokeo. Theo tiếng Lào thì Bokeo có nghĩa là “Mỏ Ngọc”. Đây là một tỉnh mới của Lào, được tách ra từ tỉnh Luang Prabang vào những năm 1983. Tại Bokeo có trữ lượng lớn đá quý nên cái tên của tỉnh […]