Cánh đồng Chum vốn là một địa danh du lịch nổi tiếng tại Lào, tuy nhiên trong quá khứ nơi đây đã từng là một trong những chiến trường ác liệt nhất. Nơi xảy ra những trận giao tranh của quân dân Việt – Lào với đế quốc Mỹ.   Đến ngày nay tuy chiến […]