Cũng giống như các Tour du lịch Miền Bắc tới các tỉnh Tây Bắc Việt Nam thì ở Lào Món cơm lam thường được chúng ta biết đến là món ăn đặc trưng của các dân tộc miền núi phía Tây Bắc và Tây Nguyên của nước ta. Nhưng ở Lào món cơm lam cũng […]