Quý khách có thể tham gia các Tour du lịch Lào hay các Tour du lịch Thái Lan 2015 để tham gia lễ hội. Lễ hội Khao Phansa là lễ hội truyền thống của người dân lào thường được các chùa tổ chức hường thì lễ hội kéo dài trong 3 tháng bắt đầu từ ngày rằm […]