Ngay từ cái tên,“Lạp” trong tiếng Lào có nghĩa là may mắn, có thể nói đây là món ăn tiềm ẩn những ý nghĩa lớn lao trong đời sống ẩm thực của người dân Lào, thể hiện ước nguyện bình an của người dân nơi đây về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lạp- […]