Giống với các tour  Du lịch Ấn Độ, hay các Tour Sapa từ Hà Nội thì  Lào là một quốc gia khá phong phú về các loại nhạc cụ. Nhạc cụ của Lào tương đối giống với nhạc cụ của Thái Lan và Myanmar. Được làm chủ yếu từ tre, sậy, cây dừa, các loại […]