Sau khi đến thăm viện Bảo Tàng Cung Điện Hoàng Gia Lào, rời khởi nơi đây bạn sẽ có thể leo lên đỉnh núi Phou Si. Một địa điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp tại Luang Prabang, Lào. Đứng trên đỉnh núi Phou Si bạn sẽ có một tầm nhìn bao quát cố đô Luang Prabang. […]