1. Bằng đường hàng không Để đến Lào, bạn có thể lựa chọn đường hàng không, từ các thành phố lớn của Viêt Nam như Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn bạn có thể bay thẳng đến sân bay quốc tế Wattay, sân bay lớn nhất của Lào ở thủ đô Viêng Chăn. Việc di […]