Lào vốn là quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không có bề mặt tiếp giáp với biển. Tuy nhiên bạn có thấy lạ khi có hẳn một quần đảo, với 4000 hồn đảo lớn nhỏ khác nhau tồn tại ở Lào không? Chính nhờ các đảo này mà du lịch đảo […]