Đây là bài viết cuối cùng chia sẻ về những trải nghiệm của du khách HTH trong chuyến du lịch Lào của chị và những người bạn. Phần này nói về Luang Prabang một nơi rất nổi tiếng trong những địa chỉ du lịch Lào của các du khách trên thế giới. Một nét thường […]