Với tham vọng đem đến cuộc sống giống như ở châu Âu hoa lệ cho người dân Trung Quốc, những một sự thật đó là những công trình này phần lớn lại biến thành những thị trấn không người ở, thậm chí còn bị đồn là nơi những linh hồn chưa được siêu thoát trú […]