Giống như Tour Myanmar hay các Tour Campuchia 2015  Lào cũng  Là đất nước của đạo Phật, ở Lào có rất nhiều lễ hội, trong đó, lễ hội Thạt Luổng là lễ hội tôn giáo lớn nhất trong năm, mang đậm nét văn hóa Lào. Đây được coi là lễ hội thu hút được sự […]