Trải nghiệm du lịch Lào tại Vang Vieng của HTH HTH tên (Phỏng đoán) là Hoàng Thị Huyền. Cuối năm 2013 chị có một chuyến du lịch Lào và sau chuyến đi chị đã chia sẻ lại những trải nghiệm của bản thân với mọi người qua diễn đàn Phượt và trên trang Facebook cá […]