Động Vieng Xai còn được gọi với các tên gọi như Viêng Xay hay Viêng Sài, địa danh này nằm ở tỉnh Hủa Phăn, Lào. Là một thị trấn nhỏ cách biên giới Việt Nam khoảng 55km. Động Vieng Xai ghi lại những trang sử đáng tự hào của đất nước Lào Động Vieng Xai là một hang […]