Trên khắp các vùng miền du lịch của tổ quốc, vào tháng giêng được coi là tháng ăn chơi, đây là khoảng thời gian đã diễn ra rất nhiều những lễ hội đặc sắc nhất trong năm như lễ hội chùa Hương, chùa Yên Tử, lễ hội chọi trâu. Cùng khám phá những lễ hội […]